Print this page

U18 Boys NYCSFA Cup 2017-18

U18 Boys NYCSFA Cup 2017-18     Results to Richard Davis at Scalby PLEASE EMAIL r.davis@scalbyschool.org.uk
  Deadline for Rd1   Deadline for Rd2   Deadline for Q-F   Deadline for S-F   Deadline for Final
  10/20/2017   12/22/2017   2/9/2018   3/16/2018   3/29/2018
1 Harrogate Grammar                
v                
Rossett 17 Harrogate Grammar            
    v            
2 Settle Ripon Grammar 25          
v              
Ripon Grammar              
        v        
3 South Craven               
v              
QE 18 QE   29      
    v    QE      
4 Thirsk Thirsk          
v              
Sherburn              
            v    
5 CCW              
v              
Easingwold 19 Easingwold          
    v          
6   KJS 26     31  
v            
             
        v      
7              
v            
  20 Northallerton        
    v          
8   Norton          
v              
               
                v
9                
v              
  21 Malton          
    v          
10   St Aidans 27        
v            
             
        v      
11              
v            
  22 Richmond   30    
    v          
12   Ermysteds          
v              
               
            v    
13                
v              
  23 SJF          
    v          
14   Lady Lumley's 28        
v              
               
        v        
15                
v              
  24 Stokesley          
    v            
16   Scarborough 6TH Form            
v