Print this page

U16 Girls NYCSFA Cup 2017-18

U16 Girls NYCSFA Cup 2017-18     Results to Jay Rowley at Malton PLEASE EMAIL jayrowley@maltonsport.org
  Deadline for Rd1   Deadline for Rd2   Deadline for Q-F   Deadline for S-F   Deadline for Final
  10/20/2017   12/22/2017   2/9/2018   3/16/2018   3/29/2018
1                  
v                
  17 Thirsk             
    v            
2   Norton 25          
v              
               
        v        
3                
v              
  18 CCW   29      
    v          
4   St Aidans          
v              
               
            v    
5                
v              
  19 Rossett          
    v          
6   Malton 26     31  
v            
             
        v      
7              
v            
  20 Scalby         
    v          
8   Boroughbridge          
v              
               
                v
9                
v              
  21 KJS          
    v          
10   SJF 27        
v            
             
        v      
11              
v            
  22 Ryedale Ryedale 30    
    v          
12   Richmond          
v              
               
            v    
13                
v              
  23 Wensleydale          
    v          
14   All Saints 28        
v              
               
        v        
15                
v              
  24 Selby High          
    v            
16   Sherburn            
v